Inomhusmiljöutredningar & problemlösning


Då inomhusmiljön upplevs ohälsosam eller då brukare upplever besvär vid vistelse i byggnaden behövs detta oftast undersökas. Det är inte alltid besvären direkt kan härledas till en uppenbar skada på byggnaden. Avvikande lukter och skiftande klimat i byggnaden kan även upplevas som besvärande.

En inomhusmiljöutredning har huvudsakligen fyra syften, att utreda förekomsten av brister, att utreda varför bristerna uppstått, att bedöma bristernas koppling till besvären och att ta fram åtgärdsförslag. Vi har lång erfarenhet av skador i byggnader och dess påverkan på människorna som vistas i dessa. Vi undersöker och reder ut vad som orsakar besvären så att inomhusmiljön blir bättre och hälsosammare.