Provtryckning av byggnad & ventilationssystem


Täthetsprovning eller provtryckning av ventilationskanaler bör man utföra innan man bestämmer sig för att använda gamla befintliga kanaler vid ombyggnad. Provtryckning skall även utföras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk.

Tyvärr händer det allt för ofta när man renoverar att man ”glömmer bort” kanalsystemet. Man chansar på att det ska fungera. I enstaka fall går det vilket leder till att man ventilerar ut mer luft ur huset än det som försvinner genom ventilationsdonen. Det bidrar till drag, stora energiförluster och oljud.