Välkommen till Reglyr AB

Reglyr AB är ett konsultföretag i Stockholm som arbetar med besiktning, analys och rekommendationer kring energi, klimat och inomhusmiljö. Vi hjälper till att hitta orsaken till problem och är – beroende på kundens behov, med tills dessa problem är lösta. Vårt arbete handlar om människors hälsa och välbefinnande.

Reglyr AB är har certifierade ”sakkunniga funktionskontrollanter – Behörighetsnivå K” som hjälper Er med den ”Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)” och certifierade energiexperter som hjälper Er med energideklarationen. Spårgasteknik samt injustering av ventilation är andra delar i vår verksamhet. Om dessa och våra andra verksamhetsområden kan du läsa mer om, under rubriken ”Tjänster”.

Vi har lång erfarenhet i branschen och idag samarbetar vi bland annat med SISAB, Locum, Landstinget Sörmland, Hufvudstaden, Uppsala Kommun med flera.