Välkommen till Reglyr AB

Reglyr AB är ett konsultföretag i Stockholm som arbetar med besiktning, analys och rekommendationer kring energi, klimat och inomhusmiljö. Vi hjälper till att hitta orsaken till problem och är – beroende på kundens behov, med tills dessa problem är lösta. Vårt arbete handlar om människors hälsa och välbefinnande.

Reglyr är certifierade enligt qValify ISO 14001 Reglyr är certifierade enligt qValify ISO 9001Reglyr AB är har certifierade ”sakkunniga funktionskontrollanter – Behörighetsnivå K” som hjälper Er med den ”Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)” och certifierade energiexperter som hjälper Er med energideklarationen. Spårgasteknik samt injustering av ventilation är andra delar i vår verksamhet. Om dessa och våra andra verksamhetsområden kan du läsa mer om, under rubriken ”Tjänster”.

Vi har lång erfarenhet i branschen och idag samarbetar vi bland annat med SISAB, Locum, Landstinget Sörmland, Hufvudstaden, Uppsala Kommun med flera.