Installation av ventilation


Vid installation av ventilation arbetar vi ofta med totalentreprenad. Vi har mångårig erfarenhet av olika praktiska tillämpningar och är vana med att samordna olika kompetenser för att få till ett bra slutresultat.

Våra välutbildade montörer utför installationerna i enlighet med gällande föreskrifter. Under installationsskedet i projekten lägger vi stor vikt vid kvalitetssäkrande åtgärder och dokumentation av de olika momenten.

När vi installerar en utrustning tänker vi även på underhålls- och serviceaspekterna. Allt ska vara lätt att komma åt för att anläggningen ska vara så lätt- och snabbservad som möjligt.