Ljudmätningar & ljudutredningar


Vi genomför ljudmätningar och kartlägger buller­problemen och ger förslag på åtgärder.

Buller, eller oönskat ljud, kan påverka din hälsa negativt. Det kan göra dig trött, stressa upp dig och göra att du presterar sämre på din arbetsplats, det kan också skada din hörsel eller ge sömnproblem vid störningar i hemmet.

Forskning visar att det kan vara lönsamt för arbetsgivare att reducera bullret på en arbetsplats eftersom det minskar stress och trötthet. Vi reagerar olika på buller från person till person, men det finns gränsvärden som guidar till vilka nivåer på bullret som får uppmätas i olika miljöer.