Termografering


Termografering av fastigheter kan ge stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat.

Byggfusk identifieras snabbt och lätt, termiska ofullkomligheter dokumenteras tydligt och kan därmed effektivt åtgärdas. Bristande isolation, otätheter, felaktigt utförande och konstruktionsfel som orsakar energiläckage, kallras, drag, fuktskador och obehaglig miljö etc. kan lätt hittas med termografering.