Luftflödesmätningar


För att kunna utföra en korrekt injustering krävs att mätningarna av luftflödena är riktiga. Alla luftflödesmätningar utförs i enlighet med T22:1998 (”Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer” utgiven av Byggforskningsrådet). I VVS AMA ställs det krav på att det för olika lokaler bestämda luftflödet ska uppnås med högst 15 % avvikelse. Vidare står det att det är mycket svårt att göra en fältmätning med mindre än 6 % till 7 % sannolikt fel, vilket gör att injusteringen måste ske inom toleransgränserna 8 % till 9 % (15 % minus 6 % till 7 %).