Projektering av VVS-anläggningar


VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift. Reglyr AB arbetar främst med projektering av ventilationssystem men vi samarbetar med underkonsulter för hela VVS-installationen.