Injustering av ventilation


En rätt injusterad ventilationsanläggning är en god investering. Dina vinster med ett optimalt injusterat system är:

  • Ett bra inomhusklimat där varje rum får sitt rätta flöde.
  • Du får en lägre ljudnivå.
  • Problem med drag försvinner.
  • Verkningsgraden på värmeåtervinningssystemet ökar när balans mellan till- och frånluft säkerställs.
  • Fasta kontrollpunkter kan sättas upp på viktiga platser i kanalsystemet för enkel framtida kontroll av luftflöden.
  • OVK-besiktningar kommer med protokollen som grund att kunna utföras mycket lätt i framtiden.
  • Eftersom anläggningen injusteras med minsta möjliga tryckfall så kommer också elförbrukningen till fläktarna att minska, vilket sänker dina energikostnader.