Verksamhetspolicy


Reglyr AB skall i vårt arbete med besiktning, analys och rekommendationer kring energi, klimat och inomhusmiljö hålla hög servicenivå för kunderna genom kompetensutveckling av medarbetarna, förebygga fel och ställa tydliga krav på våra leverantörer. Därigenom levererar vi kvalitativa tjänster vilket skapar långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.

Reglyr AB skapar ständiga förbättringar genom att vara lyhörda för kundernas förväntningar på våra tjänster där kunskap, servicenivå och tillgänglighet är viktigt.

Reglyr AB skall aktivt och medvetet värna om miljön samt begränsa sin miljöpåverkan och följa lagar och andra krav.

2021-03-12
Reglyr AB
Fredrik Christiansen