Tjänster


Reglyr AB är har certifierade ”sakkunniga funktionskontrollanter – Behörighetsnivå K” som hjälper Er med den ”Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)” och certifierade energiexperter som hjälper Er med energideklarationen. Spårgasteknik samt injustering av ventilation är andra delar i vår verksamhet.

Våra tjänster:

 • OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilationskontroll)
 • Energiutredningar
 • Energideklarationer
 • Spårgasmätningar (t.ex. spårning av luktproblem eller mätning av totalluftflöden)
 • Luftflödesmätningar
 • Injustering av ventilation
 • Felsökning i ventilationssystem
 • Inomhusmiljöutredningar och problemlösning
 • Termografering
 • Projektering av VVS-anläggningar
 • Provtryckning av byggnad och ventilationssystem
 • Installation av ventilation
 • Radonmätningar
 • Mätning av inomhusklimat (t ex mätning av operativ temperatur, drag, CO2-halt (koldioxid) och fukt m.m.
 • Ljudmätningar och ljudutredningar